Vazba v1 a v2

Vazba V1

Vazba sešitová V1 jsou složky vložené do sebe a do obálky, ve hřbetu sešité drátěnými skobkami.

Podle normy ON 88 3750 pro knižní vazby je dovolený rozsah pro sešitovou měkkou vazbu V1 u papíru plošné hmotnosti do 70 g/m2 nejvýše 60 listů (120 stran), nad 70 g/m2 maximálně 44 listů (88 stran).

Vazba V2

Jednotlivé listy nebo dvoulisty slepené ve hřbetu do bloku a zavěšené do měkké obálky. Podle normy ON 88 3750 pro knižní vazby je i u vazby V2 stanovena tloušťka bloku. U papírů s plošnou hmotností do 90 g/m2 je stanovena tloušťka vazby na 4 - 35 mm. Pro spojení dvoulistů je doporučeno frézování nebo slepování. U papírů s plošnou hmotností do 100 g/m2 je stanovena tloušťka vazby na 5 - 40 mm při spojování složek speciálně perforovaných ve hřbetním lomu, a 5 - 20 mm při spojování složek slepených ve hřbetním lomu. I u lepené vazby V2 je možné překročení limitů stanovených normou.