Cílem barevného digitálního certifikovaného nátisku je co nejvěrněji reprodukovat tisková data a umožnit tak kontrolu barevnosti i vzhledu ještě před samotným ofsetovým tiskem. Digitální nátisk může předejít nepříjemným překvapením, ke kterým by mohlo po vytištění zakázky dojít.
Nabízíme zhotovení digitálního nátisku z tiskových dat v souladu s normou ISO 12647-2:2007 ve standardu (Fogra 39). Pomocí kontrolního proužku, který je vytištěn společně s dokumentem, ověříme soulad barevnosti. Tento proužek se následně přeměří spektrofotometrem a naměřené hodnoty se porovnají. Pokud jsou naměřené odchylky v souladu s tiskovou normou, na nátisk se nalepí štítek se záznamy měření a s informací, že hodnoty odpovídají normě pro certifikovaný nátisk. Tento nátisk je pak možné použít pro vlastní kontrolu, schvalovací proces s klientem a případně také jako referenční vzorek pro tiskaře.

 

 

Sledujte nás