Kompletace

Součástí našich služeb zákazníkům je i kompletace a distribuce. Díky tomu, že disponujeme vlastní knihárnou jsme schopni připravit např, kompletní složku propagačních materiálů, desky s prospekty a vloženým CD-ROMem, pozvánky připravené v obálkách apod.

Zajistíme i balící služby, kompletaci a balení produktů, jeho následné krátkodobé skladování a dopravu.