Ražba

Ražba tiskovinRažba je technologie formování materiálu úderem nebo tlakem prováděná pomocí raznic. Může být prováděna zastudena, tedy při běžné teplotě či za horka, kdy je ražený materiál předehříván pro zvýšení jeho plasticity. Ohřívána ale může být i raznice – tento postup se užívá při ražení do termoplastických materiálů.

Ražba tisku

Ukázka ražby na produktu puzzle:

Ražba vytištěného puzzle