Skládání archů

Tiskový arch se musí před zahájením knižního zpracování nejprve rozřezat na jednotlivé knihařské archy. Na jednom tiskovém archu může být i několik knihařských archů (2, 4, atd.). Potom je možné začít skládat.

Skládat můžeme:

  • ručně - provádí se u menších nákladů nebo tam, kde je tiskový arch dle záměru grafika nepravoúhlý
  • strojově (na strojích speciálně k tomuto účelu konstruovaných) - provádí se u většiny ostatních nákladů, které jsou převážným požadavkem polygrafické výroby

Skládání tiskového archu o 32 stránkách na čtyři křížové lomy.

Skládání tiskového archu o 32 stránkách na čtyři křížové lomy.

Základním principem je způsob skládání papíru. U některých propagačních tiskopisů, například letáků, vystačíme s tzv. souběžnými (paralelními) lomy, jejichž výsledkem je skládaný např. leták (harmonika). Jde o rovnoběžné lomy, u nichž se střídá ohýbání zepředu a zezadu.

Různé varianty skládání archu papíru: 

Různé varianty skládání archu papíru:

Křížový lom

Tímto způsobem se skládá velká většina vícestránkových tiskovin. Arch se po složení na půlku pootočí o 90 stupňů (tedy křížem) a skládá se dále.

K této operaci slouží značné množství skládacích strojů:

  • nožové - u nožového principu jsou stroje vybaveny dlouhým, svisle se pohybujícím nožem, který nic neřeže, ale ohýbá, láme arch papíru a vtlačuje jej mezi válečky, které papír převezmou a přemístí do místa případného dalšího lomu. Tento způsob je ale pomalejší.
  • kapsové - tento způsob skládání je rychlejší. Arch papíru je prudce vržen kratší stranou do pouzdra vyčnívajícího šikmo vzhůru, kde jeho přední hrana narazí na vnitřní zarážku "kapsy". Prudkým nárazem do této zarážky se papír uprostřed prohne a vzniklý mírný ohyb je uchopen dvěma rýhovanými válečky, otáčejícími se proti sobě. Tím se papír dostane mezi ně, je složen a předán do další kapsové nebo nožové stanice. U některých rotaček je možno vykládat poslední složené archy jako dvojitý rovnoběžný lom.

Složené tiskové archy, ať již byly zpracovány archovým skládacím strojem nebo na rotačce, se musí po složení ještě důkladně lisovat, aby se z nich vypudil vzduch, poněvadž jsou několikanásobným skládáním značně nakypřené. Tím také dojde ke zpevnění lomu. Z důvodu snadnějšího odvodu vzduchu se složky ve hřbetě někdy perforují.
Každý princip má své výhody, ale také nevýhody, proto se v současných skládacích strojích používá kombinace obou.