Digitální ofsetový tisk

Digitální nebo ofsetový tisk není jenom technická záležitost, ale souvisí s vyčleněním určitého významného segmentu tiskového trhu, který jej potřebuje, kde naprosto vyhovuje svojí kvalitou a kde nabízí možnosti specifické právě pro tento segment. Navíc možnosti nedostupné ani výše uvedenými zařízeními, ani klasickou tiskárenskou technologií.

  • Pojem digitální tisk tedy definuje spíše zařízení svého odběratele, zákazníka, než aby popisoval, které zařízení si toto oslovení zaslouží. Kdybychom se pokusili definovat, co je digitální tisk a kam patří, pak můžeme použít zjednodušený příměr, že digitální tisk začíná tam, kde končí možnosti zařízení pokrývajících pouze vlastní potřebu provozovatele. A naopak, jeho možnosti končí v okamžiku potřeby plošného pokrytí velké a četné skupiny odběratelů. Co nejjednodušeji řečeno, digitální tisk řeší problém nekvality malých nákladů a zbytečnost velkých, i když dobře vytištěných nákladů klasického tisku. Proto není na místě polemizovat, co se může pod tímto pojmem skrývat.
  • Digitální tisk v tomto okamžiku ještě neohrožuje ani malý, ne příliš kvalitní, ale také potřebný malonákladový tisk, ani neohrožuje ofsetovou a jinou technologii klasickou. Pouze nabízí řešení tam, kde žádná z obou technologií nevyhovuje stoprocentně. Jsme si vědomi, že mnoho zákazníků může oponovat a dokazovat, jak krásně mohou tisknout kopírovací stroje a na druhé straně, do jak malých, kvalitních a výrobně levných nákladů může jít veliká tiskárna. Všechny výjimky však potvrzují pravidlo. Ano, stále přetrvávající přezírání kvality dává šanci i malým kopírkám zasahovat do oblasti malonákladových tisků a na druhé straně potřeba udržet si zákazníka za každou cenu způsobuje kuriózní situace, kdy se na velkých tiskových strojích tisknou náklady stovek, někdy dokonce desítek kusů.

Doufejme, že v blízké budoucnosti si každá technologie najde svoje místo, kam skutečně patří a nebude mít důvod zasahovat do oblasti, která je pro ni principielně nevýhodná. Dnes již tisíce digitálních tiskových strojů po celém světě dávají zapravdu těm, kteří s touto myšlenkou přišli jako první. Že digitální tisk má své přesně vymezené místo, které oprávněně a důstojně reprezentuje.

Digitální stroje, které se v tomto okamžiku nabízejí mají své dobré i horší stránky. Některé tisknou z archu, jiné z role. Mají různé formáty, různou, i když podobnou produktivitu, některé používají tiskovou formu, jiné tisknou opakovaně originály dokumentů. Některé používají tonery práškové, jiné tekuté a další barvy pro bezvodý ofset. I cenové relace, alespoň u hlavních zástupců jsou zhruba srovnatelné. A samozřejmě, spolehlivost a životnost, která ruku na srdce, je stejná jako u každého zařízení s výrazným zastoupením mechanických a elektromechanických částí. Co je tedy hlavním kritériem při výběru stroje? Tím je schopnost stroje co nejvíce pokrýt velmi pestrou poptávku po nestandardních tiskových službách. A tyto speciální vlastnosti, typické právě pro vymezený segment trhu, již dávají zájemci možnost posoudit, jak bude schopen uspokojit své zákazníky. A to by měl být hlavní argument při rozhodování, který stroj je pro něj nejvhodnější.

Dále nabízíme i ofsetový tisk letákůtisk plakátůtisk samolepek nebo tisk kalendářů.