Grafické práce

Grafický design a kreativa je základním stavebním kamenem pro kvalitní práci. Nejdůležitější pro každý realizovaný projekt je dobrý nápad a koncept, který je efektivně přenesen do prezentované formy s použitím všech dostupných technologií.
Mezi nejčastěji realizované grafické práce patří např. loga, vizuální styly, tiskoviny, obaly, reklamní kampaně, webové prezentace a reklamní bannery a další grafické práce.

Pod pojmem DTP rozumíme sázecí programy sloužící pro Desktop publishing. Jde o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. K tomu, aby mohl dokument vzniknout, je zapotřebí kromě počítače a obsluhy, obvykle DTP operátor nebo grafik, také sázecího počítačového programu.

Dále nabízíme i ofsetový tisk letákůtisk plakátůtisk samolepek nebo tisk kalendářů.