Ofsetový tisk

Ofsetový tiskOfsetový tisk obsluhují v tisknu.cz zkušení profesionálové. V oboru ofsetového tisku jsme za léta praxe nasbírali obrovské množství zkušeností a dostali jsme se mezi nejžádanější tiskárny v Praze.

Příprava osvitu jednotlivých desek je sice časově i finančně poměrně náročný proces (každá barva CMYK se musí samostatně osvítit, každá barva musí mít svůj film), ale následný tisk je už jednoduchou záležitostí.

Z připravených tiskařských desek se dá pomocí ofsetového tisku vytvořit v podstatě neomezené množství výtisků za velmi nízkou cenu. Právě to je důvod, proč ofsetový tisk tolik doporučujeme právě pro letáky a plakáty. Stačí totiž zvolit jednu přesnou konfiguraci a můžeme rychle a kvalitně tisknout dle potřeby zákazníka. Tisk ofsetem je tak při větších nákladech velmi rychlý, kvalitní a hlavně levný.

Další výhodou ofsetového tisku je použití přímých barev, díky čemuž mají barevné plochy vyšší kvalitu provedení. Značný kvalitativní rozdíl je zejména ve srovnání s digitálním tiskem. Ofsetový tisk ve velkých nákladech proto preferujeme pro jeho výhodnou cenu a pro vysokou kvalitu.

Výsledky ofsetového tisku můžete vidět kolem sebe každý den. Používá se nejen pro letáky, plakáty nebo katalogy ale například i pro tisk kalendářů.

Výhody a nevýhody ofsetového tisku

+
 • ofsetový tisk je levnější pro náklady od stovek kusů výše
 • umožňuje tisk přímých barev
 • při tisku velkých barevných ploch ofsetem dává větší kvalitu tisku než digitální tisk
-
 • ofsetový tisk pro malé náklady je drahý
 • ofsetový tisk neumožňuje tisk variabilních dat
 • ofsetový tisk neumožňuje tisknout data na počkání

Běžné zakázky ofsetového tisku jsou:

 

Jak funguje ofsetový tisk?

Jak funguje ofsetový tisk?Ofsetový tisk patří do kategorie tzv. tisku z plochy. Tisknoucí a netisknoucí místa jsou totiž v případě ofsetu (na rozdíl od jiných principů tisku) v jedné výškové úrovni. Ofsetový tisk je takzvaně nepřímý. To si můžeme ukázat například u tisku letáků. Ofsetová tiskárna tiskne z formy na pryží potažený válec a z něho následně na papír. Ofsetový tisk tak umožňuje tisknout velmi jemné detaily (tolik důležité hlavně u malých formátů) i při použití méně kvalitního papíru. To následně značně snižuje celkové náklady na reklamní nebo informační kampaň, aniž by byla snížena výsledná kvalita.

Těchto výsledků dosahujeme díky pryžovému válci, který je schopen přilnout i na ne zcela hladký povrch. Této vlastnosti využíváme nejčastěji právě při tisku letáků či katalogů, kde kvalita papíru není dle pokynů zákazníka mnohdy rozhodující. Výsledný reklamní efekt je ale prakticky stejný – stačí se podívat na reklamní tiskoviny, které vám chodí do poštovních schránek.

V Tisknu.cz se na ofsetový tisk a hlavně na tisk propagačních materiálů specializujeme. Většina firemních tiskovin je v současné době připravována právě touto technologií. V našem novém sídle u průmyslové ulice v Praze máme konečně dostatečný prostor pro realizaci i těch největších zakázek.

Tiskové podklady pro ofset

Tiskovými podklady pro ofsetový tisk jsou filmy, které musí splňovat tyto hlavní požadavky:

 • Separace - každá barva CMYK je samostatně osvícena na vlastním výtažku filmu. Také každá přímá barva musí mít svůj vlastní film.
 • Stranové převrácení filmu - černá emulze musí být při správné orientaci obrazu ze spodní strany filmu.
 • Natočení jednotlivých rastrů - běžné úhly pro jednotlivé barvy ofsetového tisku jsou:
  • 15° azurová
  • 75° purpurová
  • 0° žlutá
  • 45° černá.
 • Kvalita filmů - osvitová jednotka musí být správně zkalibrovaná, aby výsledná optická hustota (denzita) filmů byla dostačující.
 • Montáž podkladů - podle formátu tiskového stroje a parametrů tištěných materiálů se dodané podklady pro ofsetový tisk rozmístí na montážní fólii.

Výroba tiskových desek pro ofset

Z namontovaných filmů se vyrábí tisková deska, která následně slouží k samotnému tisku. Montážní fólie se vloží do pneumatického kopírovacího rámu, kde po odsátí vzduchu dochází k dokonalému kontaktu mezi tiskovou deskou a filmy, které jsou na desku položeny stranou s emulzí. (V případě, že by emulze nebyla na správné straně filmu, docházelo by vzhledem k určité tlouštce filmového média, k nedokonalému okopírování jednotlivých rastrových bodů na tiskovou desku).

CMYK pro ofsetový tiskTisková deska se vystaví působení UV světla. Na místech vystavených záření dojde ke změně chemické struktury materiálu (místa nejsou utvrzena a při mytí desky jsou odplavena). Na povrchu tiskové desky se tak vytvoří neosvětlená tisknoucí místa - oleofilní a osvětlená netisknoucí místa - hydrofilní. Tisknoucí místa pak přitahují tiskovou barvu, zatímco místa netisknoucí přitahují vlhčící roztok a tiskovou barvu odpuzují.

Při kopírování tiskových desek je důležitá zejména naprostá čistota namontovaných filmů, neboť jakákoliv nečistota může způsobit nedostatečný kontakt mezi tiskovou deskou a filmy a tím špatné překopírování obrazu.

Současně je důležitá také správná expozice tiskové desky. Špatná je jak příliš krátká, tak příliš dlouhá expozice tiskové desky. V prvním případě mohou být na tiskových deskách zachyceny různé kraje filmů, v druhém je pak tiskový bod příliš malý a tisk nevýrazný. Ke kontrole expozice však existují různé kalibrační škály, které se kopírují současně s filmem.

Použití tiskových desek při ofsetu

Při tisku se tiskové formy nejprve navlhčí a vrstva vlhkosti zůstává na netisknoucích místech. V další fázi je na povrch tiskové desky přiváděna soustavou navalovacích válců stejnoměrná vrstva tiskové barvy, která se uchytí na tisknoucích místech. Barva z tiskové desky se pak přenáší tlakem nejprve na přenosný (ofsetový) válec a z něho dále na potiskovaný materiál. Nepřímý přenos barvy přes přenosný válec umožňuje potiskovat různé druhy podkladů.