Měkké vazby

Sešitová vazba VMěkké vazby dělíme do čtyř hlavích skupin. Sešitové a lepené vazby V1 a V2 a blokové a šité vazby V3 a V4.

Vazba V1 (sešitová)

Složky vložené do sebe a do obálky, ve hřbetu sešité drátěnými skobkami.

Podle normy ON 88 3750 pro knižní vazby je dovolený rozsah pro sešitovou měkkou vazbu V1
u papíru plošné hmotnosti do 70 g/m2 nejvýše 60 listů to je 120 stran, nad 70 g/m2 maximálně44 listů a to je 88 stran.Detail vazby V1Detail vazby V1

Vazba V2 (lepená)

Vazba V2 (lepená)Jednotlivé listy nebo dvoulisty slepené ve hřbetu do bloku 
a zavěšené do měkké obálky.

Podle normy ON 88 3750 pro knižní vazby je i u vazby V2 stanovena tloušťka bloku. U papírů s plošnou hmotností 
do 90 g/m2 je stanovena tloušťka vazby na 4 - 35 mm. Pro spojení dvoulistů je doporučeno frézování nebo slepování. 
U papírů s plošnou hmotností do 100 g/m2 je stanovena tloušťka vazby na 5 - 40 mm při spojování složek speciálně perforovaných ve hřbetním lomu a 5 - 20 mm při spojování složek slepených ve hřbetním lomu. I u vazby V2 je možné překročení limitů stanovených normou.


Lepená měkká vazba již natrvalo zaujala své pevné místo ve světě knih. Pro svou snadnou výrobu, 
a tím i poměrně nízkou cenu, je oblíbená nejen u čtenářů, ale i u výrobců. Existují však i netradiční, méně známé druhy lepených měkkých vazeb, které ještě více zvyšují kvalitu a elegantnost této vazby.

  • lepená vazba se záložkami (obálka je např. dvakrát nabigovaná a má strany založeny hluboko 
    ke hřbetu)
  • švýcarská lepená vazba (pro publikace s malým rozsahem)
  • vazba Hardcover (blíží se k vazbě tuhé při zachování všech typických vlastností měkké vazby)

Detail vazby V2

Vazba V3 (bloková)

Vazba V3 (bloková)

Jednotlivé listy nebo dvoulisty sešité drátěnými skobkami shora.

Díky použitému vazebnému spojení není na papír pro knižní blok kladen žádný specifický nárok, přesto by jeho plošná hmotnost neměla přesáhnout, s ohledem na rozevíratelnost vazby, 90 g/m2.

Vazba V4 (šitá)

Vazba V4 (šitá)Knižní složky jsou ve hřbetě sešité tavnou nití a poté sneseny nebo sneseny a následně klasicky sešity.

Vazba je vhodná zejména tam, kde vyžadujeme vysokou životnost a nelze z různých důvodů použít tuhou vazbu (například výroba velkých katalogů, atlasů, publikací kvalitního obsahu, odborná periodika zásadnější povahy, většího rozsahu).

Na papír použitý na knižní blok není kladen žádný specifický nárok, avšak plošná hmotnost by neměla přesáhnout 100 g/m2, u lepeného knižního bloku ze složek šitých tavnou nití 90 g/m2.

Vazba V4 (šitá)