Grafický design

Grafický design - je cílené zpracování grafických prvků a textů pro představení informace, myšlenky nebo názoru.

Předmětem grafického designu jsou například: Tištěná periodika, webdesign, propagační materiály, plakáty, knihy, 3D vizualizace, loga, vizuální styly, obaly, reklamní bannery a další grafické práce (vizitky, dopisní papíry apod.).

Grafický design a kreativa je základním stavebním kamenem pro kvalitní práci. Nejdůležitější pro každý realizovaný projekt je dobrý nápad a koncept, který je efektivně přenesen do prezentované formy s použitím všech dostupných technologií.